برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی ، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک نمایید

در منابع گوناگون مدل‌های مختلفی برای سبک‌های یادگیری ذکر شده است. یکی از مطالعات مروری حدود هفتاد طبقه‌بندی مختلف برای سبک‌های یادگیری مشخص نموده است (گزارش فرانک کافیلد و همکاران).

مدل وارک - VARK model

مدل VARK یکی از رایج‌ترین مدل‌های بررسی انواع سبکهای یادگیری است. نام VARK از حرف اول کلمه‌های دیداری (Visual) ، شنیداری (Auditory)، خوانداری و نوشتاری (Reading / Writing) و عملکردی (Kinesthetic) گرفته شده است.

کسانی که از این طبقه‌بندی در سبک یادگیری استفاده می‌کنند، معتقدند که یادگیری برای برخی انسان‌ها از کانال دیداری بهتر اتفاق می‌افتد؛ برای برخی دیگر از انسان‌ها نیز کانال شنیداری موثرتر است؛ همین‌طور برای کانال‌های دیگر هم، توضیحات و ترجیحاتی ارائه می‌کنند.

یادگیری چندگانه - Multimodal Learning

باید یادآور شد که استفاده از تنها یک شیوه یادگیری نمی‌تواند روش مناسبی برای آموزش و انتقال دانش باشد. این مهم است که از سبک‌های یادگیری در کنار هم استفاده کنیم. به این ترتیب مخاطب شما می‌تواند نسبت به هر روشی انعطاف‌پذیری و واکنش متناسب با آن را نشان دهد؛ درحالی که احتمالاً یک سبک یادگیری خاص برای آنها غالب است. آشنایی با انواع سبک‌ها هم برای مدرس و هم برای یادگیرنده، فضای مناسبی را جهت انتقال و دریافت دانش و اطلاعات فراهم می‌کند. به این ترتیب که مدرس می‌تواند براساس شناخت مخاطب سبک خاصی از یادگیری را انتخاب کند و مخاطب هم می تواند برای پیشرفت و دریافت بهتر دانش از روش‌های کارآمدتری استفاده کند.